Na základe zmeny pravidiel je potrebné zaregistrovať všetky, aj v súčastnosti už používané karty, aby ste mohli kartu VIPcard využívať naplno. Registrácia je povinná pre všetky karty vydané po 1. januári 2014
Zadajte číslo Vašej karty *
Partner od ktoréhe ste získali kartu
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Titul
Krstné meno
Priezvisko
Pohlavie *
MužŽena
Deň
Mesiac
Rok
Mesto prechodného pobytu
Smerovacie číslo
Ulica
Číslo súpisné
Mesto trvalého pobytu
Smerovacie číslo
Vytvorte si bezpečnostnú otázku, ktorú vám položíme v prípade, že stratíte kartu.
Otázka
Odpoveď
Prečítal/a som si Ochranu osobných údajov spoločnosti VIPcard a prijímam Všeobecné podmienky a pravidlá
Chcem dostávať všeobecné marketingové ponuky od spoločnosti VIPcard
Chcem dostávať personalizované ponuky od spoločnosti VIPcard

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)