MT elektro

Tatranská cesta 5057, 034 01 Ružomberok, Slovensko
Use your scrollwheel :)
Go!

-7% z celkového účtu (neplatí na zľavnený tovar)

Get Directions

Spoločnosť MT elektro s.r.o. vznikla v roku 2006. Začali sme podnikať v oblasti montáži, vykonávania opráv, odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických .

Výroba rozvádzačov, dodávka, montáž a modernizácia rozvádzačov (typizovaných a atypickýchrozvádzačov) od malých bytových až po veľké technologické rozvádzače, rozvádzače s osadenými prvkami meracej a regulačnej techniky
Elektroinštalačné práce na:

– polyfunkčných objektoch,priemyselných halách
– obytných budovách
– obchodných centrách
– rodinných domoch

Inštalácia elektronických požiarnych systémov EPS
Elektroprípojky nízkeho a vysokého napätia
Revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia
Osvetľovanie priemyselných a obytných celkov
Predaj elektroinštalačného materiálu
Odborné poradenstvo vo všetkých vyššie uvedených činnostiach
Máme dlhoročnú prax a kvalifikáciu pre činnosť v tejto oblasti. Sme si vedomísvojich povinností vo vzťahu k systémom manažerstva kvality i BOZP a zakáznikovi. Kvalitou, technickým riešením a včasným termínom plnenia zákaziek uspokojujeme požiadavky našich obchodných partnerov.

Poctivou obchodnou politikou chceme i naďalej oslovovať našich zákazníkov a investorov a ponúkať im kvalitné výrobky a služby.

december, 2018

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)