MK – REAL

Pribinova 2266/44, 901 01 Malacky, Slovensko
Use your scrollwheel :)
Go!

Kompletné realitné služby, poradenstvo a poplatok na zápis vlastníckeho práva vo výške 66 € zadarmo.

Get Directions

Vážené dámy, vážení páni,
dovoľte, aby som Vám predstavil realitnú kanceláriu Bc. Miroslav Kučeravý – MK REAL, so sídlom v Malackách, ktorá poskytuje ako svoju hlavnú činnosť sprostredkovanie predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľnosti v rámci okresu mesta Malacky.
10 rokov na trhu,
Členstvo v NARKS RK bola založená 1.9. 2004. V roku 2006 sme sa stali členmi Národnej Asociácie Realitných Kancelárií Slovenska, ktorá je v súčasnosti jedinou profesnou organizáciou na Slovensku, ktorá združuje subjekty-realitné kancelárie, poskytujúce služby v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, ktoré sa zároveň dobrovoľne prihlásili k profesionalite a istým etickým hodnotám.
Ciele NARKS
Základným cieľom NARKS je integrácia realitných kancelárií na Slovensku v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita, presadzovanie spoločných záujmov voči štátnym a iným orgánom Slovenskej republiky, vzájomná spolupráca, využívanie nových poznatkov v súvisiacich odboroch a zvyšovanie kvality služieb nimi poskytovaných. NARKS je členom stredoeurópskej siete realitných maklérov CEREAN, členom európskej konfederácie obchodníkov s nehnuteľnosťami C.E.I. so sídlom v Brusseli, boli podpísané protokoly o spolupráci s americkou Národnou asociáciou obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR) ďalej s americkou Nadáciou pre rozvoj trhu s nehnuteľnosťami (IRPF) a s Asociáciou realitných kancelárií Českej Republiky (ARKČR).
Náš cieľ
Našim cieľom je poskytnúť klientovi kompletné služby v oblasti sprostredkovania predaja, prenájmu, kúpy a po úspešnom vyhľadaní nehnuteľnosti preveriť majetkovo-právne vzťahy ako aj prípadné ťarchy, či vecné bremená, ďalej vyhotovenie kúpnych, zákonných, darovacích zmlúv, znaleckých posudkov, geometrických plánov a tak vlastne previesť klienta zložitým procesom prevodu vlastníctva bez ujmy a rizika. Filozofiou našej kancelárie je profesionalita, serióznosť, vysoká spoľahlivosť, kvalita poskytovaných služieb, flexibilita, zodpovednosť a nie v poslednom rade úcta k svojmu klientovi.
Záruky
Ak sa rozhodnete pre spoluprácu s našou RK, radi Vás o kvalite našich viacročných skúseností presvedčíme a garantujeme Vám, že nám zverenú nehnuteľnosť zobchodujete za výhodných cenových podmienok ako aj vo vhodnom časovom období. Prajeme Vám príjemný deň a tešíme sa na úspešnú spoluprácu s Vami.

Slogan: Serióznosť – Právna istota.

december, 2018

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)