ELEKTRICKÉ KÚRENIE

Bažantia 3, 082 21 Veľký Šariš-Kanaš, Slovensko
Use your scrollwheel :)

5% - 15% z celkového účtu

Elektrické kúrenie
Ekologické a úsporné kúrenie pre váš domov

S rastúcou cenou energií stúpa potreba ich úspor. Prekážkou k väčšiemu využívaniu elektrickej energie na vykurovanie je dodnes všeobecne zaužívaný názor, že elektrina použitá na vykurovanie je najdrahšou formou energie.

Efektivný zdroj tepla
Ideálne rozloženie tepla
Pozitívny vplyv na zdravie

april, 2017

No Events

Help us improve the translation for your language

You can change any text by clicking on (press Enter after changing)